در واقع وجود دارد وب سایت ها به طور خاص طراحی شده برای ارتباطات بین المللی به تبادل دانش های زبانی است.

تعداد زیادی از زبان ها. شما می توانید به چت در برخی زبان ها شما می توانید دست کشیدن به یک منبع خاص.

بسیاری از مردم است

آن را نمی خواهد بد برای رفتن به آلمان وجود دارد برای دیدار با کسی که صحبت می کند, سپس آن را ممکن است برای برقراری ارتباط با او در اسکایپ. اما برای شما, من در بر داشت یک راه ساده تر — من یک دوست است که همچنین یک عضو (اخیرا) از پروژه های ما, او آلمانی صحبت می کند و من فکر می کنم او نمی خواهد ذهن با شما برای برقراری ارتباط در این زبان است. دیدار در انجمن ها و یا سایت های دوستیابی به خارجی ها.

حداقل تعامل برای یادگیری زبان بیشتر است

About