به دنبال دوستان برای برقراری ارتباط — یک جامعه برای بچه ها و دختران که لذت بردن از دنیای واقعی خوش مشرب و مدبر و رایج. آنها علاقه مند هستند در زندگی تنها کار آنها مایل به زندگی می کنند برای دوستان من به خاطر ارتباطی و آشنایان جدید.

جوانان امروز در حال فرو رفته در فضای مجازی و تلویزیون و شبکه های اجتماعی و بازی های رایانه ای آب گرفتگی همه چیز و تقریبا در زمان ما زمان واقعی در ارتباط است.

ملاقات با افراد جدید همیشه جدید به ارمغان می آورد احساسات و ایده های خود را در زندگی

این جامعه است که برای کسانی که مایل به ایستادن هنوز هم به طور مداوم در حال تحول و گسترش دایره اجتماعی خود را

About